Avancer
Bestuur- & Managementadvies
Project- & Interimmanagement
Training & Coaching
Commissariaat
Mediation
Contact 

Avancer . 06 - 5360 1660 . eckhardt@avancer-advies.nl


Mediation & Conflictbemiddeling

Wie een geschil heeft, wil dat zo snel mogelijk opgelost hebben. Liever goede en werkbare verhoudingen dan juridische steekspelen. Als partijen de relatie op langere termijn in stand willen houden, dan dient een geschil zodanig te worden opgelost dat voor beide partijen een win-win-situatie ontstaat.

Doelgerichte oplossingen

Mediation is vaak een aanmerkelijk snellere en goedkopere manier om een oplossing voor een geschil te vinden dan een juridische procedure. Bij mediation gaat het om het gezamenlijk oplossen van een geschil, met behulp van een neutrale en geregistreerde mediator. Betrokken partijen, verwikkeld in een conflict, zien zelf vaak de oplossing niet. De rol van de onafhankelijke mediator kan daarin een verandering brengen.

Waarom Avancer?

Avancer Mediation onderscheidt zich op de volgende punten:

Registratie en partnerschap

Avancer Mediation is NMI- geregistreerd mediator en partner van de maatschap CMC-mediation. In deze maatschap zijn diverse disciplines vertegenwoordigd. Bijvoorbeeld financieel-economisch, HRM, arbeids- en contractrecht. Avancer richt zich met name op geschillen in de zakelijke en publieke sector, maar ook op het snijvlak van bedrijfsleven en overheid, alsmede arbeidsrechtelijke situaties.