Avancer
Bestuur- & Managementadvies
Project- & Interimmanagement
Training & Coaching
Commissariaat
Mediation
Contact 

Avancer . 06 - 5360 1660 . eckhardt@avancer-advies.nl


Commissariaat

De toezichthoudende rol van de commissaris is de laatste jaren behoorlijk in verandering. Als gevolg van de code-Tabaksblat zijn de regels aangescherpt. Commissarissen steken meer tijd in hun toezichthoudende taken. De commissaris is een relatieve buitenstaander en bewaart een frisse blik, maar durft ook de confrontatie aan te gaan als de situatie daarom vraagt.

Interactie

Aandacht geven aan ontwikkelingen binnen de organisatie - gevraagd en ongevraagd - is kenmerkend voor de handelswijze van Avancer. Luisteren naar wat er wel maar ook naar wat er niet gezegd wordt. Door een juist tegenspel ontstaat begrip en uiteindelijk passende besluitvorming.

Portefeuilles en marktsegmenten

Avancer richt zich in Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht op de portefeuilles “strategie en organisatie”, “human capital” en “marktontwikkeling en innovatie”. Momenteel vervult Avancer diverse toezichthoudende functies in uiteenlopende marktsegmenten, zoals automotive-, recycling-, onderwijs- en zorg- en welzijnsector.

Avancer BV is lid van het Nederlands Centrum voor Directeuren en Commissarissen.