Avancer
Bestuur- & Managementadvies
Project- & Interimmanagement
Training & Coaching
Commissariaat
Mediation
Contact 

Avancer . 06 - 5360 1660 . eckhardt@avancer-advies.nl


Bestuur- & Managementadvies

Hoe mooi de strategie ook is, het zijn de resultaten die het succes van een organisatie bepalen. Avancer adviseert en ondersteunt ondernemingen, brancheorganisaties en maatschappelijke instellingen bij het beantwoorden van strategische en organisatievraagstukken, waarbij de korte en middellange termijndoelstellingen niet uit het oog verloren worden.

Processen en structuren

Een goede beslissing is verkeerd, als hij te laat wordt genomen. Verander om die reden processen en structuren als ze nog functioneren. Uit orde komen gewoontes voort, uit “chaos” ontstaat vitaliteit. Samen met u zoeken we naar de juiste balans tussen de belangen van de organisatie, de medewerkers en de klanten. Hierbij werken wij vanuit de overtuiging dat het faciliteren van de juiste dialoog partijen inspireert waarmee het initiatief voor een vruchtbaar werkproces een gedeelde verantwoordelijkheid wordt.

Uw organisatie professionaliseren

Avancer is in dergelijke processen uw sparringpartner en helpt bij de professionalisering en verandering van uw organisatie. Wij leveren expertise ten aanzien van: